Zajímavá Morava

Váté písky je národní přírodní památka. Jedná se o úzký bezlesý pruh široký asi 60 m o délce cca 5,5 km. Naleznete ho podél železniční tratě Bzenec – přívoz a Rohatec.

Vznik

Na konci doby ledové, tedy před 9 – 12 tisíci lety, sem písek navály větry od blízké řeky Moravy.

Pojmenování Moravská Sahara vzniklo v 18. století v době, kdy lidé vykáceli dubové lesy, které v písčité půdě rostly. Odlesněním došlo k uvolnění písků a začaly vznikat otevřené plochy s písečnými přesypy a dunami.

V 19. století tu byly vysázeny stromy, aby spoutaly pohyblivé písečné přesypy, které ohrožovaly pole.

Z ptačích druhů zde naleznete například dudka chocholatého, nebo lelka lesního. Vegetace je řídká, ale roste tu mnoho suchomilných mechorostů a lišejníků.

Byly zde nalezeny vzácné druhy střevlíkovitých brouků, blanokřídlých, zejména kutilek, žahalek a včel. Spatřit tu můžete i kudlanku nábožnou a při pozorném pozorování několik desítek druhů pavouků.

V současnosti je Moravská Sahara na červeném seznamu.

 slunce nad pouští

Zážitková expozice vás zapojí do procesu poznávání a objevování. Nevšední zážitky vzbudí váš zájem o Moravský kras a po prohlédnutí expozice budete chtít dopodrobna prozkoumat tuto unikátní oblast.

Vydejte se tedy do Skalního mlýna, který je nejnavštěvovanějším místem Moravského krasu. Naleznete tu ubytování. V minulosti se tu nacházel mlýn, jehož zbytky koryta můžete pozorovat směrem na Punkevní jeskyně.

Dům přírody je výchozím bodem na stezce do Pustého žlebu, kde se nachází Punkevní jeskyně a Čertův most (skalní útvar).
písek na poušti

Objekt je ze dřeva a z kamene. Výstava prezentuje Moravský kras jako oblast s více než 1000 jeskyněmi. Představuje jeho vzácné rostliny, zvířata a geologii krajiny.

Zajímavostí je film ve formátu 3D o ochraně této chráněné krajinné oblasti.

Kateřinská jeskyně

Leží asi 500 m od Skalního mlýna. Jedná se o součást staré výtokové jeskyně. Svědčí o tom nápadné stopy po proudících vodách a jejich erozní činnosti.

Byla bohatým nalezištěm kostí pleistocénních zvířat. Hlavně medvědů. Veřejnost sem smí od roku 1910.

Je spojena s pověstí: V chaloupce na pokraji lesa žil pastýř. Od jara do podzimu pásl ovce, a když nemohl pást, odcházela s ovečkami jeho krásná dcera Kateřina. Neměl ženu, a tak se o vše starala dcera. Jednoho dne vyšla na pastvu a zašla dále než obvykle. Zatáhlo se na bouři, ale protože byla příliš daleko od domova, uchýlila se do nedaleké jeskyně. Po bouřce chtěla jít domů, ale jedna ovečka chyběla. Měla pocit, že slyší její zvoneček z konce jeskyně. Vydala se ji hledat. Sama se ztratila. Schovala se ve skalním výklenku a usnula. Ráno lidé našli opuštěné stádo a začali Kateřinu hledat. Našli ji v jeskyni, ale už byla mrtvá. Od té doby nese jeskyně její jméno.

Tak co, vydáte se za zajímavostmi Moravy? Nebudete zklamáni. Míst, která vás zaujmou, jistě najdete mnohem víc.

3.7
11